Fruktodling och musteri

Fruktodling och musteri

Det har odlats och sålts frukt och grönsaker på gården ända sedan 60-talet. Anita, som driver gårdsbutiken, är uppvuxen på gården. Efter att i många år ha odlat grönsaker planterade hennes föräldrar fruktträd, och lade därmed grunden till den odling som PA Frukt har idag. Idag har verksamheten utökats från att enbart vara fruktodling till att även omfatta gårdsbutik och ett eget musteri. Att pressa must är ett fantastiskt sätt att ta tillvara den frukt som sorteras bort då vi levererar äpplen till handeln.

Vår frukt

Vi odlar mestadels äpplen, men även lite päron och plommon. Bland de drygt 20 sorters äpplen vi har finns exempelvis Nanna, Gravensteiner, James Grieve, Katja, Aroma, Rubinola, Signe Tillisch, Ingrid Marie, Cox Orange, Belle de Boskoop, Santana och Elise.

IP Sigill-certifiering

Vår fruktodling är certifierad enligt IP Sigill Frukt & Grönt, vilket innebär att odlingen uppfyller de krav som ställs på svensk fruktodling för att värna om livsmedelskvalitet och miljö.

För mer info, se sigill.se